Collation

Een van de belangrijkste en meeste traditionele evenementen van Njord haar lustrum betreft het Collation. Traditiegetrouw zal het Collation plaatsvinden op een mooi aangekleed L.S.V. Minerva, waarbij oudere en jongere generatie Njord-leden, gehuld in White Tie, bijeenkomen. De avond zal beginnen met een borrel, gevolgd door een uitgebreid 5-gangen diner.

Aangezien het Collation een moment is waarop nieuwe Ereleden en Leden van Verdienste worden benoemd, zal er na elke gang een benoeming plaatsvinden, wat vaak gepaard gaat met verhalen over memorabele gebeurtenissen met betrekking tot Njord. Dit maakt het Collation een avond die in het teken staat van trots, vreugde en broederschap.

Collation 18 Mei 2024 -1 dagen Collation 18 Mei 2024
Lustrumprogramma Wielerronde