Njord Logo
CAS CADE VAN IDEE TOT IMPERIUM
Kaartverkoop losse dagen
🦢
Slechts de vleugelslag van een vlinder zou in theorie kunnen leiden tot een tornado weken later. Dit effect heet het vlindereffect. De vleugelslag van een vlinder veroorzaakt niet de tornado zelf, maar is onderdeel van de start van een complex web van verweven gebeurtenissen. Dit is een concreet voorbeeld, maar deze theorie gaat er over dat kleine gebeurtenissen zouden kunnen leiden tot enorme gevolgen later. Dit is de essentie van het thema. Welke keuzes van vroeger hebben geleid tot waar we nu zijn? Is het toeval dat we ons bevinden op dit moment in deze tijd, of is er een oorzaak die dit heeft bepaald? Hebben wij grip op de toekomst? 150 jaar geleden kwamen een paar Leidse studenten bij elkaar om studenten roeien in Nederland op de kaart te zetten. Hoe bijzonder is het eigenlijk dat dit nu tot zoiets gigantisch is uitgegroeid? Als deze mannen in Leiden niet op dit idee waren gekomen, waren dan ook de reacties in gang gezet om te komen waar we nu zijn? Waren de mannen in Delft op hetzelfde idee gekomen? Zou er ooit een rivaliteit zijn ontstaan tussen studentensteden, zoals we die op geen enkele andere manier kennen dan binnen het roeien? Was er een Varsity geweest zonder Njord? Alle mensen die nu rondlopen op wedstrijden, verenigingen en feesten zijn op een bepaalde manier terug te leiden naar de oprichting van Njord. En dit alles door een paar toevalligheden die precies op het juiste moment zijn samengekomen. Naast dit besef dat Njord een prachtig historisch karakter heeft waar we trots op mogen zijn, is er nog een ander gevoel dat sterk speelt tijdens dit 30e lustrum. We hebben de startblokken achter ons gelaten en zitten in een snelvaart richting een nieuw tempo. Njord is dynamisch, in beweging, telkens veranderend als een soort vlechtende rivier. Het is een onuitputtelijke bron van energie, breidt zich uit en beweegt mee met de tijd. We hebben te maken met een periode waarin duidelijke veranderingen zichtbaar zijn. Dingen zijn in beweging gezet en nu het momentum oppakt, zijn we haast niet meer te stoppen. We zijn in stroomversnelling, van het een komt het ander. Het is het perfecte moment om iets nieuws te ondernemen - of juist om door te zetten.